Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Особлива інформація №2

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00693374

1.4. Місцезнаходження емітента: 51260, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, село Вільне

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: Телефон/факс (056) 370-33-04

1.6. Електронна поштова адреса емітента: aer-1973@mail.ru

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.stavok.dp.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента.

2. Текст повідомлення

На загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» які відбулись 28 січня 2016р. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 1/2016 від 28.01.2016р.) прийнято рішення про реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Відомості щодо реорганізації товариства:

Інформація про товариство що реорганізовується: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Реорганізація здійснюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Інформація про товариство що створюється під час реорганізації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО», місцезнаходження: 51260, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, село Вільне, розмір статутного капіталу – 101876,00 (сто одна тисяча вісімсот сімдесят шість) гривень
00 копійок, кількість учасників — 30 (тридцять) учасників.

Відповідно до Статті 104 Цивільного Кодексу України усе майно, права та обов’язки ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» переходять до правонаступника ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» на частки у статутному капіталі ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО»:

Розмір акцій (у відсотках) кожного акціонера в статутному капіталі ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» має дорівнювати його частки (у відсотках) у статутному капіталі
ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО», створеного шляхом реорганізації.
В результаті реорганізації акціонер ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» — засновник ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» отримає у власність частку (як у відсотках, так і в грошовому виразі) в статутному капіталі ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО», яка дорівнює сумарній номінальній вартості належних йому акцій ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО». Кожному акціонеру ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» будуть видані письмові зобов’язання про обмін акцій ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» на частки в статутному капіталі ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО». Видача письмових зобов’язань здійснюється з 29 лютого 2016 року до дня проведення установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Строк оцінки та викупу акцій у акціонерів:

В зв’язку з тим, що за рішення про реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» проголосували 100 % голосів присутніх на зборах, викуп акцій не передбачено.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова комісії з припинення

ПАТ «НОВОМОСКОВСЬКЕ РИБОВОДНЕ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» __________ Лось П.Г.

М. П. 28.01.2016р.